Нашият Екип

Светослав Занев, консултант Човешки ресурси
15+ години опит в създаването, стандартизирането и адаптирането за България на научно-базирани психологически инструменти в областта на управлението и развитието на човешките ресурси. Консултант в частни и държавни структури по проекти, свързани с идентифициране на таланти, разработване на програми за развитие, коучинг, повишаване на ангажираността и др. С дългогодишен опит в оценяването и повишаването на интегритета на работното място и превенцията на контрапродуктивни поведения. Доктор по философия към Софийски университет.
 
Таня Бриклер, консултант Човешки ресурси
16+ години опит в организационно консултиране, психологическо тестиране, подбор на кадри и обучения.  Ръководила е проекти, свързани с оценка нивото на притежаваните компетенциите на кандидати за работа и служители, участвала е в процеса на създаване на тестове и компетентностни модели и в оптимизиране на процедурите на подбор и оценка на работното представяне. Създала е методика за 360-градусова обратна връзка, широко използвана от компании в различни сектори в България. Магистър по Индустриално-Организационна психология от Southern Illinois University Edwardsville, USA.
 
Николай Николов, консултант Човешки ресурси & психометрик
20+ години опит в разработването на тестове и методи за оценка на професионална дейност и потенциали за развитие на кандидати за работа и действащи служители. Участвал и ръководил множество консултантски проекти в частни компании и публичната администрация в областта на Центрове за оценка и развитие, идентифициране на таланти, разработване на системи за подбор и оценка на потенциалите на вече наети служители, оценка на представянето в работата, анализиране на функции и работни позиции. Доктор по психология от СУ „Св. Климент Охридски”.
 
Виктория Евлогиева, консултант Човешки ресурси
Специализира в оценяването с психометрични методики с цел подбор и развитие. Участвала е в стандартизирането и адаптирането на редица тестове и Behavioral-Based Assessment за България и води обучения за работа с инструменти за оценка на личността, интегритета и интелигентността. Участва в разработването и провеждането на 360-градусова обратна връзка и център за оценка и развитие в различни бизнес сектори. Магистър по психология, а в момента и докторант към Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
 
Камелия Теллалова, асистент Човешки ресурси
Специализира в изследването на факторите и поведенията, които оказват влияние върху представянето на човек на работното място. Участва в проекти за подбор, оценяване на компетентности и способности с 360-градусова обратна връзка, център за оценка, психометрични тестове, проучвания на интегритета, удовлетвореността и ангажираността в работата. Има опит в сферата на психотерапията и консултирането. Психолог, със завършена магистърска програма по криминална психология в НБУ. 
 
Тамара Гешева, координатор
20+ години организационен опит в компании с различни сфери на дейност. Координатор по множество проекти за разработване на тестове и платформи за тяхното използване, внедряване на програми за приемственост, оценка и развитие на ключови служители, проучване на удовлетвореност и 360-градусова обратна връзка.